پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 27 شهریور 1398
6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:50

صدا خوبه

7:55

گفتارش

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

چرخانه

كارآفرینی زنان
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:55

گفتارش

10:0

اسطوره های ایرانی

قصه های شاهنامه- هفت خان رستم
مهدی فكری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

10:30

مجله نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:25

گفتارش

11:30

حریر سخن

مشاعره رادیویی
كاری از گروه ادب و هنر

12:0

دولت بیدار

12:15

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی هزار افسان
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

12:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 12:59 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

13:15

ترانه باران

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- پردیس تئاتر شهرزاد، سی و دومین جشنواره صنایع دستی
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

13:55

صدا خوبه

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

ده ترین(زنده)

ترین های ایرانی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:15

كوبه(زنده)

بررسی مسائل اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

روز شعر

ویژه روز شعر و ادب فارسی
كاری از گروه ادب و هنر

16:25

گفتارش

16:30

سیم آخر

معرفی قطعات برگزیده موسیقی- موسیقی فیلم روز واقعه
سراجی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

17:0

نیمكت

لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی و روانشناسی جدید مطالعه و روشهای نوین كتابداری
كاری از گروه كتاب

17:30

بازتاب

بررسی مسائل سیاسی روز- سواد رسانه ای و فضای مجازی
كنانی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

17:55

صدا خوبه

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

19:15

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ
اذان مغرب: 19:26 موذن: مرحوم محمد آقاتی

20:55

گفتارش

21:0

شاعر در آینه

با شاعران معاصر- مهدی اخوان ثالث
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

وقتی خیال در می زند

خیالپردازی هنرمندان- محمدعلی بنی اسدی(نقاش)
كاری از گروه تولید و تامین

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران؛ چیستی موسیقی
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

اعزامی از بهشت

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی