پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 30 مرداد 1398
9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:55

گفتارش

10:0

اسطوره های ایرانی

قصه های شاهنامه- هفت خان رستم
مهدی فكری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

10:30

مجله نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:25

گفتارش

11:30

حریر سخن

مشاعره رادیویی
كاری از گروه ادب و هنر

12:0

دولت بیدار

12:15

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی هزار و یك شب
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

12:45

آیش

13:0

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:08 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- نمایش"در اتاق باد می وزد"، كارگاه تاثیر متون كهن بر ادبیات معاصر، نقاشی شادووف
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

13:55

صدا خوبه

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

ده ترین(زنده)

ترین های ایرانی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:15

كوبه(زنده)

بررسی مسائل اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

هفت اورنگ

صیانت از میراث فرهنگی ناملموس- ثبت ملی مستندسازی ساز بربط
كاری از گروه ادب و هنر

16:25

گفتارش

16:30

سیم آخر

معرفی قطعات برگزیده موسیقی- موسیقی كلاسیك، باخ
سراجی (كارشناس)- كاری از گروه كتاب

17:0

نیمكت

كتابخوانی و مهندسی مطالعه- لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی و روانشناسی جدید مطالعه و شخصیت شناسی
كاری از گروه كتاب

17:30

بازتاب

بررسی مسائل سیاسی روز- توقیف و رفع توقیف نفتكش ایرانی
حجت الله حیدرزاده(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

17:55

صدا خوبه

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ
اذان مغرب: 20:06 موذن: استاد حسینعلی شریف

20:55

گفتارش

21:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

میان برنامه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی