پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 23 آذر 1398
11:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 11:59 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

12:15

افسانه های ایرانی

12:30

ترانه باران

12:45

چاپ اول

13:0

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی شهرزاد قصه گو
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

13:55

صدا خوبه

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

پشت چراغ سبز(زنده)

برنامه زنده در تعامل با مخاطبان
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:15

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

جادوی صحنه

نقد و بررسی نمایش"در یك كامیون غروب"- حذف معافیت مالیاتی اصحاب هنر
خانم سحر آزاد و ابوالفضل صفاری(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

16:25

گفتارش

16:30

فرهنگستان

معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه های مختلف- استفاده از واژه های "باغ بام" و "سبز بام" به جای "روف گاردن" و "گرین گاردن"
مهدی قنواتی، محمود ظرایف و عبدالعزیز تاتار(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

17:0

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث
اذان مغرب: 17:12 موذن: مرحوم استاد حسین صبحدل

18:30

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن- گلستان سعدی
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

18:55

صدا خوبه

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

20:30

خنیاگران

زندگی و آثار موسیقیدانان بنام كشور- پرویز منصوری
بردیا حسام(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

21:0

شاعر در آینه

با شاعران معاصر
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

برگ برنده

ویژه انتخابات 98
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی