پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 26 آبان 1397
18:25

گفتارش

18:30

وكیل یار

مشاوره تحصیلی و حقوقی برای داوطلبان آزمون وكالت

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

20:0

سیاه سفید

20:15

چاپ اول

20:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایرانی- موسیقی لری
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر، سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

چهل برگ

تورقی بر دفتر نشر در چهل سالگی انقلاب اسلامی- جایزه ادبی قلم زرین
خانم وجیهه علی اكبری(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

22:30

شنیدنی های تاریخ

22:45

سفرنامه خوانی

23:0

چلچراغ

23:15

رادیو داستان

23:30

مشاهیر استانها

معرفی مشاهیر استان ها، ویژه چهل سالگی انقلاب- روایت سال 57 در فردوس و یادی از شهید مهدی صبوری
كاری از گروه تولید و تامین برنامه