پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 27 بهمن 1397
17:0

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث
اذان مغرب: 18:05 موذن: مرحوم محمد آقاتی

18:25

گفتارش

18:30

وكیل یار

مشاوره تحصیلی و حقوقی برای داوطلبان آزمون وكالت

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین، رازهای كشور چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

20:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر، سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

21:0

نیستان (ویژه جشنواره موسیقی فجر)

بررسی خبرها و حواشی جشنواره موسیقی فجر
كاری از گروه ادب و هنر

21:55

گفتارش

22:0

چهل برگ

تدوین تاریخ شفاهی ادبیات انقلاب اسلامی و گفتگو با حسین قرایی
كاری از گروه كتاب

22:30

شنیدنی های انقلاب

22:45

سفرنامه خوانی

23:0

میان برنامه

23:15

رادیو داستان

23:30

در جستجوی سیمرغ

منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا
كاری از گروه تولید و تامین