پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 29 خرداد 1398
1:30

میان برنامه

1:35

گام های گمشده

1:45

بهار خوانی

2:0

درس مثنوی

خوانش غزلیات شمس
غلامعلی حدادعادل(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

3:0

گل های ایرانی

شعر و آواز
كاری از گروه تولید و تامین

3:30

دایره مینا

3:40

ناز و نیاز

اذان صبح: 04:02 موذن: استاد عبدالحسن محمدپور
حسین اخوان(كارشناس)

4:20

جمشید و خورشید

4:30

كیمیای كلمات

بررسی متون كهن ادبی- تاریخ بیهقی
كاری از گروه تولید و تامین

5:0

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

5:30

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ
كاری از گروه تولید و تامین

6:0

در روشنای صبح

6:15

بدون تاریخ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:55

گفتارش

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

چرخانه

كارآفرینی زنان
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:55

گفتارش

10:0

ده ترین

ترین های ایرانی
حسام مزینانی و محمدسپهر سیری(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

10:30

مجله نیمروز(زنده)

برنامه تاریخی اندیشه ای با موضوعات روز فرهنگی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:25

گفتارش

11:30

گلهای ایرانی

شعر و ترانه
كاری از گروه تولید و تامین

12:0

دولت بیدار

12:15

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

12:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:06 موذن: استاد كریم منصوری

13:15

آیش

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- جشنواره تئاتر"طنز لبخند"، داستان "از اسطوره تا امروز"
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

اسطوره های ایرانی

قصه های شاهنامه
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:15

كوبه (زنده)

بررسی مسائل اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45

هفت اورنگ

ثبت جهانی بازی چوگان در فهرست میراث ناملموس یونسكو
كاری از گروه ادب و هنر

16:25

گفتارش

16:30

سیم آخر

معرفی قطعات برگزیده موسیقی
سراجی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

17:0

نیمكت

كتابخوانی و مهندسی مطالعه
كاری از گروه كتاب

17:30

بازتاب


كاری از گروه فرهنگ و جامعه

18:0

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ
اذان مغرب: 20:44 موذن: دكتر قاسم رضیعی

20:55

گفتارش

21:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

21:55

گفتارش

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

میان برنامه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

سفرنامه خوانی

23:45

رویای كاغذی