پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 22 تیر 1399
11:0

اتاق فرهنگ

گفتگو با محمد گروه ای مدیر شركت دانش بنیان

11:30

آشپزخانه

غذای های اصیل ایرانی- آبگوشت

12:0

سه جیم(تكرار)

12:10

میان برنامه

12:20

با كاروان شعر و موسیقی

12:30

در قلمرو فرهنك

مجله تاریخی اندیشه ای در حوالی اذان، اذان ظهر: 13:10 موذن: محمد آقاتی

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

وطن فارسی

زبان فارسی در پنج گوشه جهان
كاری از گروه ادب و هنر

15:15

آیش

15:30

بوطیقا

ژانر در سینما؛ تفاوت ژانرها و سبك ها و جریان های سینمایی با حضور دكتر وحیدالله موسوی
كاری از گروه ادب و هنر

16:0

چاپخانه

تازه های نشر كتاب؛ معرفی كتاب های "پیانیسیمو" و "داعش"
كاری از گروه كتاب

16:30

خنیاگران

تاریخچه موسیقی پاپ و مكتوباتی كه در این حوزه قرار دارد
حسین عصاران و خانم زهرا حبیبی زاده(كارشناسان)

17:0

ققنوس

ادبیات داستانی

17:55

ایران جغرافیای مهربانی

18:0

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو كتاب

18:30

مستند فرهنگ

نگاهی به زندگی و فعالیت های چهره های تاثیرگذار انقلاب؛ شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

هفت اقلیم

سواد رسانه و تفكر انتقادی اذان مغرب: 20:42 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
خانم ها فتوره چی و وصالی(كارشناسان)

20:55

گفتارش

21:0

فارسی با طعم شكر

21:15

چراغ مطالعه(تكرار)

نقد كتاب نویسندگان؛ كتاب حكمت عرفان سیاست و گفتگو با مهدی فدایی مهربانی
كاری از گروه تولید و تامین

21:45

رویای كاغذی

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ معرفی آلبوم خوشه چین بوستان عشق اثر مازیار شاهی، گفتگو با حامد فكوری(نوازنده تار)، بداهه نوازی
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

طعم مطالعه

عوامل موفقیت در كنكور