پخش زنده و آرشیو رادیو

شیرین مثل

هر روز در ایام نوروز ساعت از ساعت 07:00 به مدت 15 دقیقه


ضرب المثل های شیرین فارسی و بررسی ریشه آن

بیان ریشه های ضرب المثل های شیرین فارسی