پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران آفرین

دوشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای تخصصی در خصوص دست آوردهای ایرانیان در حوزه های مختلف ( دست آوردهای فرهنگی، اقتصادی، پزشكی، اختراعات و ...)