پخش زنده و آرشیو رادیو

« روی جلد »

جمعه ها از ساعت 17:00 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه


روی جلد هر جمعه ساعت 17:00 تا 17:30 از رادیو فرهنگ

این برنامه با موضوع معرفی كتابهای تازه منتشر شده و مرجع در حوزه های هنرهای هفتگانه