پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان آزادی

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه


اطلاع رسانی و تحلیل اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی روز .

این برنامه روزهای شنبه و پنج شنبه كاری از گروه تاریخ و اندیشه ؛ یكشنبه و سه شنبه از گروه جامعه؛ دوشنبه و چهارشنبه از گروه ادب و هنر تهیه و پخش می شود.