پخش زنده و آرشیو رادیو

خنیاگران

یكشنبه هر هفته از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه


پیوند كتاب و موسیقی/ معرفی پژوهش های مكتوبی كه در حوزه موسیقی در ایران فرهنگی انجام شده است.

گفتگو یا مولفین و پژوشگران آثار مكتوب حوزه موسیقی