پخش زنده و آرشیو رادیو

جوانه ها

دوشنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


پرداختن به موضوعات ادبی و هنری در حوزه كودك و نوجوان و با اجرای دو نوجوان به نام های گل آیین علوین-ایلیا فیضی

كاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ