پخش زنده و آرشیو رادیو

بوطیقا

شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای درباره نقد مطبوعات- نقد جریان های فرهنگی