پخش زنده و آرشیو رادیو

جاذبه

جمعه ها از ساعت 10:30 تا 11:30 به مدت 60 دقیقه


برنامه ی جامعه كاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ به جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی می پردازد . این برنامه هر جمعه از ساعت 10:30 تا 11:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود .

جاذبه‌های گردشگری، به طور كلی به تمامی ویژگی‌های منطقه‌ای گویند كه بتواند افراد را برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی، مقاصد تفریحی و سرگرمی، مقاصد فرهنگی، یادگیری و آموزشی، به خود جذب نماید، و در راستای این جذب، برای حفظ و پایداری ویژگی‌های آن منطقه و ایجاد منافع و مصالح برای ساكنان آن منطقه، مفید واقع شود. در برنامه ی جاذبه ،با حضور كارشناسان میراث فرهنگی و گرشگری جاذبه های گردشگری و و میراث فرهنگی ایران معرفی می شوند . این برنامه هر جمعه از ساعت 10:30 تا 11:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود .