پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیا

هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت


این برنامه با حضور دكتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران به بحث «معنای زندگی» و معنا و مفهوم خوشبختی اختصاص دارد. یاسر هدایتی، كارشناس مجری برنامه ی كیمیا است.