پخش زنده و آرشیو رادیو

شفاخانه

پنج شنبه هر هفته از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای گفتگو محور با كاربرد طب سنتی در ایران و معرفی كتاب هایی در این زمینه و پاسخ به پرسش های مخاطبان با حضور كارشناسان

كاری از گروه كتاب رادیو فرهنگ