پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه بی سابقه

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 14:15 به مدت 15 دقیقه


نمایشی با اجرای بازیگران در قالب مسابقه طنز كه سوالات مختلف در برنامه مطرح می شود و پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد.