پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 6 آذر 1399
8:0

قول و غزل

8:15

كوچه باغ صبا

8:30

گفتگوی تنهایی

گفتگو با بازیگران و هنرمندان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:0

لحظه های همراهی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:0

تولد یك پروانه

زندگینامه شهدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:45

بوستان حكمت

11:0

با ستاره ها

فرازهایی از زندگی شهیدان هشت سال دفاع مقدس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:20

باغی در صدا

11:30

میان برنامه

11:45

اذان

اذان ظهر: 11:52- مؤذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:15

همسفر

12:30

مستند فرماندهان

زندگینامه شهدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

سینما صبا

13:15

گلستان حكمت

13:30

كیمیای خیال

نمایش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:0

مشاعره

معرفی و شعر خوانی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:45

میان برنامه

15:0

یك تكه آسمان

زندگینامه مشاهیر جهان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:20

میان برنامه

15:30

خمسه خمسه

بیان خاطرات شیرین رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:0

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و ویژه برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

اذان

اذان مغرب: 17:12- مؤذن: محمد آقاتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:30

میان برنامه

17:45

شجره ی طیبه

18:0

كارت زرد

نگاهی طنز به اخبار و حاشیه های فوتبال ایران و جهان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:30

بوق اشغال

آیتم های نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

ماجراهای خانم پی جو

نگاهی طنزآلود به مسائل و مشكلات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

زیر چتر ترانه

با حضور علاقمندان، كارشناسان و هنرمندان عرصه موسیقی كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:30

سكانس صدا

گفت و گویی صمیمی و متفاوت با چهره ها و بزرگان هنر دوبله ایران به همراه معرفی آثارشان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:30

از تبار موسیقی

زندگینامه موسیقی دانان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+