پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 12 اسفند 1399
17:15

كتاب خند

معرفی آثار طنز و آشنایی مخاطبان با این آثار
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:35

مثل ساعت

17:45

میان برنامه

18:0

در حوالی خورشید

اذان: 18:19- مؤذن: استاد محمدحسین سبزعلی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:30

عصر صبا

برنامه ی طنز عصرگاهی كه به موضوعات اجتماعی در قالب نمایش می پردازد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

ماجراهای خانم پی جو

بیان مسائل و مشكلات روز جامعه به زبان طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

زیر چتر ترانه

مسابقه خوانندگی با حضور علاقمندان، كارشناسان و هنرمندان عرصه موسیقی كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

نمایشخانه

نمایش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:0

قند پارسی

بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:30

من و بچه ها

برنامه ای طنز مخصوص كودكان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

قصه های صبا

بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:20

میان برنامه

23:30

گرامافون

معرفی و پخش موسیقی و ترانه های قدیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+