پخش زنده و آرشیو رادیو

چه خبر

هر روز از ساعت 06:30 به مدت 15 دقیقه


شوخی با اخبار روز

معرفی بخش‎های برنامه: 1. دیباچه: شناسایی و انتخاب خبر 2. به ما چه: بخش كارشناسی خبر بصورت طنز 3. دیوانچه: سرودن شعری درباره خبر انتخاب شده 4. یعنی چه: جمع بندی و چرایی انتخاب خبر