پخش زنده و آرشیو رادیو

همپای صبا

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای زنده در قالب مسابقه تلفنی و پیامك با موضوعاتی از قبیل: فرهنگی، هنری، مذهبی و...