پخش زنده و آرشیو رادیو

كیف كوك

یكشنبه - سه شنبه از ساعت 10:00 به مدت 20 دقیقه


مسابقه مهیج و طنزگونه با حضور دو شركت كننده به صورت تلفنی

مراحل: گردونه در (3بخش) ،كودك شو ،اسم فامیل، فیلم شناسی بخش های جذاب این مسابقه را تشكیل می دهند.