پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه دو راهی

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه


این مسابقه بر پایهٔ هوش، قدرت ذهن و حافظه افراد طراحی شده كه رویكرد اصلی آن شادی و سرگرمی است.