پخش زنده و آرشیو رادیو

گنج و رنج

"شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 16:25 به مدت 30 دقیقه


معرفی و شناساندن صنایع كوچك و آگاهی دادن از پیشرفتهای بزرگ و كوچك در این صنایع و ایجاد انگیزه و امید درمخاطب برای ورود افراد مستعد به این حیطه

تهیه كننده: غلامرضا عزتی كارشناس مجری: امیر یوسفی هماهنگی: الیاس اسلامی