پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:59

میان برنامه

11:0

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

11:59

میان برنامه

12:0

آموزش صادرات(تكرار)

آموزش ها در خصوص صادرات كالا(برندسازی، بسته بندی و ...)
گفت و گو با كارشناس اقتصادی مسلط بر امور صادرات

12:44

میان برنامه

12:45

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 13:10، موذن: استاد رحیم خاكی- بحث پیرامون احكام شرعی
گفت و گو با كارشناس مذهبی

13:29

میان برنامه

13:30

خوشه چین

اقدامات انجام شده برای جبران خسارات سیل در استان خوزستان
كارشناس: عبدالعلی گیلانی(سرپرست مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)

13:59

میان برنامه

14:0

اقتصاد مجازی

بررسی نظام سلامت الكترونیك- قسمت دوم
كارشناس: داریوش چیوایی(كارشناس اقتصاد سلامت)، پدرام اصلانی فرد(كارشناس حوزه فناوری اطلاعات پزشكی)، محمد محمدی(كارشناس فناوری پزشكی) و حسن شرقی(كارشناس نظام سلامت)

14:59

میان برنامه

15:0

چالش

بررسی اجاره دادن كارتهای بازرگانی و مشكلات آن

15:59

میان برنامه

16:0

تولید و حركت


16:29

میان برنامه

16:30

تدبیر(تكرار)


16:55

راه پیشرفت

17:0

نود و هشتی ها(زنده)

به نظر شما مسئولان با پدیده دستفروشی چطور باید برخورد كنند؟
كارشناس: سیدمصطفی صفاری(اقتصاددان)

18:29

میان برنامه

18:30

روستای ما

قلعه چشمه استان گلستان- ظرفیت های اشتغال منطقه

18:59

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:59

میان برنامه

20:0

رهیافت(زنده)

اذان مغرب: 20:40 موذن: استاد حسینعلی شریف- درخواست بیش از دو هزار تولید كننده به روسای قوه قضائیه و مقننه پیرامون اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی

20:59

میان برنامه

21:0

ساعت صنعت

آیا تولیدات ما در حوزه یاتاقان های صنعتی جایگاه بین المللی مناسب و در خور توجه ای دارد ؟

21:59

میان برنامه

22:0

اقتصاد حوالی فرهنگ

بررسی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهر زنجان و راهكارهای رونق اقتصای شهر بر پایه این ظرفیتها

22:59

میان برنامه

23:0

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها