پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 بهمن 1399
14:45

میان برنامه

14:50

ذوالفقار

14:55

ضربان اقتصاد

15:0

# خبر

15:5

چالش

راههای عدم وابستگی به بودجه نفتی 2
كارشناس: پروفسور مسعود درخشان(استاد اقتصاد دانشگاه علامه و چهره ماندگار دانشگاه امام صادق)

15:55

ضربان اقتصاد

16:0

# خبر

16:5

تابلوی واردات(زنده)

سالانه چه قدر ارز بابت واردات حوله از كشور خارج می شود؟
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:39 موذن: آقای حمیدرضا احمدی وفا- خودروی شما یك خودروی سالم است یا یك خودروی آلاینده؟ آخرین بار كه برای معاینه فنی بردید چقدر خرج كردید و فكر می كنید چه فایده ای دارد؟

18:35

میان برنامه

18:36

ایران 626

تعریف استاندارد كالاهای ایران

18:55

ضربان اقتصاد

19:0

# خبر

19:5

تیتر اقتصاد(زنده)

بررسی مهمترین تیترهای اقتصادی هفته
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

رهیافت(زنده)

مصوبات كمیسیون تلفیق 1400 بودجه
كارشناس: رحیم زارع(سخنگوی كمیسیون تلفیق)

21:0

# خبر

21:4

میان برنامه

21:5

یاد ایام

خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی

21:55

دكتر كتاب

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

مشاوره كسب و كارها و راه اندازی كسب وكار حوزه كشاورزی و باغداری و دامداری
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان