پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط بازار

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 10:10 به مدت 70 دقیقه


ارائه تصویر جامع و كامل و قابل درك از رویدادهای مهم داخلی و بین المللی از وضعیت روز اقتصادی جامعه

تبیین و تحلیل رویدادهای خبری مهم اقتصادی در گفتگو با كارشناسان اقتصادی برای بالا بردن سطح آگاهی های اقتصادی مخاطبان رادیو اقتصاد تهیه كننده و نویسنده: حمیده سلطانی گوینده: ژاله اكبری، نوشین تاجداری و سوسن حسنی دخت هماهنگی: مریم قاسمی