پخش زنده و آرشیو رادیو

كار و نوا

جمعه از ساعت 14:05 به مدت 55 دقیقه


آواها و نواهای كار و تلاش با گویشها و لهجه های مختلف از سراسر كشور برای تشویق و ترغیب مردم به فعالیتهای اقتصادی تهیه و پخش می گردد.

تهیه و پخش آواها و نواهای كار و تلاش با گویش ها و لهجه های مختلف از سراسر كشور برای تشویق و ترغیب مردم به فعالیت های اقتصادی و توجه به خرده فرهنگ ها، ارزش ها و هنجارهای مورد تائید برای رونق بخشیدن به تولید در راستای اشتغال زایی و همچنین پخش آواها و نواهای نقاط مختلف كشور برای ایجاد وحدت و همگرائی با توجه به سیاست های سازمان و نقش آن در ترویج موسیقی های فولكر محلی و جذب مخاطبان بیشتر برای شبكه های رادیوئی تهیه كننده و نویسنده: مهرگان سواد كوهی گوینده: حمیده رستگار دوست كارشناس مجری: دكتر هوشنگ جاوید هماهنگی: مریم قاسمی گزارشگر: طاهره شاهچراغ و مهرگان سواد كوهی