پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد مجازی

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه


بهره گیری از نظرات اندیشمندان و صاحب نظران حوزه اقتصاد فضای مجازی و نیز بهره برداری بهینه از ظرفیت های مجازی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

با توجه به توصیه مقام معظم رهبری در استفاده از علم و تكنولوژی جدید در حوزه اقتصاد و همچنین ایجاد فضای امن اقتصادی با استفاده از نظرات كارشناسان متخصص و تحلیلگران علمی فضای مجازی و بهره برداری بهینه از این ظرفیت ها و بر اساس بندهای 2،3 و 22 اقتصادمقاومتی در قالب گفتگو محوری و گزارش تهیه كننده: مطهره مهرابی گوینده: معصومه رفعتی نویسنده: مطهره مهرابی، آتی جان افشان و سامان حافظی هماهنگی: سامان حافظی و آتی جان افشان آیتم ساز: سامان حافظی، آتی جان افشان، آتنا سادات محمدپناه، رضا محمودآبادی