پخش زنده و آرشیو رادیو

از این جیب به اون جیب

شنبه از ساعت 17:50 به مدت 10 دقیقه


بیان مسائل روز اجتماعی و اقتصادی و واكاوی معضلات و مشكلات به زبان طنازانه

تهیه كننده، گوینده و نویسنده: وحید كمالی زاده