پخش زنده و آرشیو رادیو

بازار ایرونی

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 11:05 به مدت 35 دقیقه


برنامه در قالب بازاری در نظر گرفته شده كه به تبلیغ خرید كالای ایرانی می پردازد و مزایای خرید كالای ایرانی و پیامدهای مصرف كالای خارجی بیان می شود

تهیه كننده: الهام مصطفوی گوینده: نوشین تاجداری هماهنگی: بهارك عرفان هاشمی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده