پخش زنده و آرشیو رادیو

گنج پنهان

"پنجشنبه" از ساعت 11:30 به مدت 25 دقیقه


آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ایجاد امید و انگیزه برای فعالیت در حوزه صنعت و بازرگانی

تهیه كننده، راوی و گزارشگر: مژگان اسدنیا كارشناس مجری: دكتر خدابخش غلامی هماهنگی: سامان حافظی و سید مجتبی حسینی نویسنده: سید مجتبی حسینی و مژگان اسدنیا آیتم ساز: مژگان اسدنیا و سامان حافظی