پخش زنده و آرشیو رادیو

ارز و مرز

"پنج شنبه" از ساعت 20:30 به مدت 25 دقیقه


روابط و مراودات اقتصادی همسایگان ایران و شناخت ظرفیت ها و چالش ها در مورد صادرات غیر نفتی

تهیه كننده و نویسنده: اسماعیل علی پناه كارشناس مجری: ژاله اكبری هماهنگی: سامان حافظی آیتم ساز: رضا محمود آبادی