پخش زنده و آرشیو رادیو

لحظات

"پنجشنبه و جمعه" از ساعت 17:05 به مدت 85 دقیقه


جنگ عصرگاهی با توجه به ایام ماه صفر و مناسبت های آن فضای تعاملی را با مخاطب در جهت ترویج فرهنگ مواسات، مهرورزی، همدلی و كمك به یكدیگر ایجاد می نماید.