پخش زنده و آرشیو رادیو

بنزین در گذر تاریخ

"شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه" از ساعت 11:05 به مدت 20 دقیقه


روایت تاریخی شش دهه افزایش قیمت بنزین

تهیه كننده: حمیده سلطانی سرپرست تیم پژوهشگران: زینب خاقانی میلانی پژوهشگران: حمید كمار و محمدجواد ساكت