پخش زنده و آرشیو رادیو

چهار باغ

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 00:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه؛ شاعرانه ها در "شعر شبانه"

لیست قطعات
عوامل برنامه