پخش زنده و آرشیو رادیو

تماشاگه راز

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 05:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی

كاری از گروه تولید و تامین

لیست قطعات