پخش زنده و آرشیو رادیو

قرار

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 13:05 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

قرار

بحث پیرامون مباحث مذهبی و مهدویت

گفت و گو با كارشناسان مذهبی

لیست قطعات