پخش زنده و آرشیو رادیو

معمای توسعه

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 18:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

معمای توسعه

رفتن رضاشاه از قدرت و چالش های نفتی پس از آن

گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

لیست قطعات

تهیه كننده: سید وحید موسوی راوی: داود نماینده هماهنگی: ولی الله سلیمانی نویسنده: مریم برفره مشاور رسانه ای: احمد یوسفی مقدم فضای مجازی: امیر پور جعفر