پخش زنده و آرشیو رادیو

چراغ خانه

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 22:05 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

چراغ خانه

تاثیر رسانه ها و نقش آن در پذیرش زندگی مشترك- قسمت اول

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مطهره مهرابی راوی: مریم عابدی هماهنگی: آتنا سادات محمدپناه گزارشگر: لیلا علاقمند مشاور رسانه ای: سیداحسان حسینی