پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 12:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

احكام خمس، آیا به سپرده های وام خمس تعلق می گیرد؟

گفت و گو با حجت الاسلام محمد پویامفرد(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات