پخش زنده و آرشیو رادیو

صباهنگ (زنده)

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه


«پخش ترانه های شاد و درخواستی مخاطبان»

تلفن برنامه: 22653043 پیامك برنامه: 300001055 ایمیل برنامه: radiosaba@irib.ir