پخش زنده و آرشیو رادیو

میزگرد

هر روز از ساعت 12:50 به مدت 10 دقیقه


بیان مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، خانوادگی و ... از نگاه طنزگونۀ كودكان