پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیكاتور

پنجشنبه-جمعه از ساعت 14:20 به مدت 10 دقیقه


برداشتی آزاد از حكایت "روباه و زاغ" در قالب نمایش طنز با موضوعات اجتماعی